Maatschappelijk

Verantwoord

ondernemen

Maatschappelijk

Verantwoorde 

Keukens

MVO als strategisch speerpunt

DKG Keukens begrijpt het belang van duurzaam ondernemen. Daarom is MVO één van onze strategische speerpunten en proberen wij de juiste balans te bereiken tussen People, Planet en Prosperity.

CO2-neutraal sinds april 2017

De afgelopen decennia hebben we een ambitieus duurzaamheidsbeleid gevoerd. Mét resultaat. Zo worden onze keukens al sinds 2017 CO2-neutraal geproduceerd. Dit is het resultaat van CO2-reductie door middel van onder andere opwekking van stroom door zonnepanelen, het omzetten van afval in energie en duurzaam verpakkingsmateriaal. Daarnaast compenseren we de resterende CO2-uitstoot door te investeren in duurzaamheidsprojecten.

CO2-neutraal

CO2-Reductie

Zo beperken wij onze CO2-uitstoot:

 • Afvalhout omzetten in energie
 • Afvalscheiding bij de bron
 • Afkeur gebruiken als halffabricaat
 • Stroomvoorziening door zonnepanelen
 • Energiezuinige ledverlichting in gehele fabriek
 • Milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal
 • Gebruik water-gedragen lakken
 • Vervoer conform Green Freight Europe

CO2-Compensatie

De CO2-uitstoot die overblijft na ons moderne, groene productieproces compenseren wij door deel te nemen aan milieuprojecten. Zo dragen wij bij aan VCS Wind India credits via Climate Neutral Group en steunen we een bosbeschermingsproject in Bolivia via Trees for All.

Ook nemen we deel aan Go2Positive, een initiatief van ZLTO voor de realisatie van CO2-compensatie door lokale ‘koolstofboeren’. Het streven is om hiermee de stap van CO2-neutraal naar klimaatpositief te maken.

Certificaat CO2-Prestatieladder

Op 12 juli 2023 hebben we het hoogste niveau op de CO2-Prestatieladder behaald; niveau 5. De CO2-Prestatieladder is het toonaangevende duurzaamheidsinstrument dat bedrijven helpt bij het structureel reduceren van CO2. Hoe hoger het niveau, hoe duurzamer het bedrijf.

Met het behalen van niveau 5 toont DKG aan dat zij niet alleen de nodige stappen hebben gezet voor reductie van CO2-uitstoot binnen het eigen bedrijf, maar ook voor de gehele keten.

Meer informatie
Download Certificaat

Certificaten ISO 9001 en ISO 14001

In april 2018 hebben we de certificaten ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 ontvangen. Dit zijn de internationaal erkende standaarden voor een kwaliteits- en een milieumanagementsysteem. De certificaten tonen aan dat wij ons inspannen om zowel kwaliteits- als milieuaspecten continu te controleren en verbeteren. Zo kunnen wij u de beste kwaliteit garanderen én bent u er zeker van dat onze keukens op een maatschappelijk verantwoorde manier geproduceerd worden.

Beide certificaten zijn geldig tot april 2021. Er vinden jaarlijks één of meerdere audits plaats om te controleren of DKG Keukens ook tussentijds aan de vereiste normen blijft voldoen. In 2021 wordt door de onafhankelijke keurings- en certificeringsorganisatie Kiwa opnieuw een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. De certificaten kunnen dan wederom voor een periode van drie jaar toegekend worden.

Certificaat ISO 9001
Certificaat ISO 14001

Certificaat MVO Prestatieladder

In oktober 2018 heeft DKG Groep (waar DKG Keukens onderdeel van is) niveau 4 op de MVO Prestatieladder gehaald. Met onze certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder lieten we al zien dat we echt werk maken van het verminderen van CO2-uitstoot binnen onze eigen organisatie. Dit sloot prima aan bij onze ambitie om op de MVO Prestatieladder een niveau hoger te kunnen.

Niveau 4 op de MVO Prestatieladder gaat óók over onze rol buiten onze organisatie. Als het om duurzaam ondernemen gaat willen wij binnen onze branche en zelfs daarbuiten het verschil maken. Bijvoorbeeld door het hanteren van een CO2-neutraal productieproces. En met een volledig elektrisch wagenpark in 2020. Deze nieuwe certificering bevestigt dat we goed bezig zijn.

Meer informatie
Download Certificaat

Duurzame keukens

Duurzame verpakking

Ons verpakkingsmateriaal voeren we zelf af, om vervolgens in te leveren bij erkende afvalverwerkers. Zij zorgen voor een duurzame verwerking van het afval. Daarnaast is al ons verpakkingsmateriaal volledig recyclebaar.

Duurzaam product

Wij gebruiken uitsluitend verantwoorde grondstoffen:

 • Spaanplaat & MDF conform E1-emissienorm voor formaldehydeuitstoot.
 • Laser-afgekant, dus minder lijm benodigd.
 • Verantwoorde, CO2-neutrale Greenpanel werkbladen standaard.
 • Volledig biologisch afbreekbaar.
 • 100% recyclebaar.

Duurzaam transport

Onze vervoerders rijden uitsluitend EURO 5 & 6 vrachtwagens en voor binnenstedelijk transport op CNG en Diesel. Ook wassen zij hun vrachtwagens met regenwater.

Verantwoordelijk voor mens en omgeving

Voor onze medewerkers

Wij verzorgen o.a. de volgende faciliteiten:

 • Gezonde voeding in kantine
 • Aandacht voor vitaliteit
 • Monitoring medewerkers(tevredenheid)
 • Fysieke belasting verminderen
 • Job Rotation elimineert zwaar werk
 • 17-jarigen geen jeugdloon maar vast startsalaris naar vak-volwassenheid
 • Excellente pensioenregeling

Voor onze omgeving

Wij ondersteunen diverse goede doelen en honoreren veel initiatieven van onze medewerkers. Ook samen met onze klanten ondersteunen wij regelmatig goede doelen.

Daarnaast is het lokale bedrijfsleven erg belangrijk. Zo spelen we een actieve rol in brancheverenigingen en doen wij onderzoek naar het omzetten van oude keukens in energie voor omliggende bedrijven. Ons groenonderhoud en het vullen van “handelaars-sets” laten we verzorgen door de Sociale Werkvoorziening.

Veiligheid

De volgende activiteiten dragen bij aan een veilige werkomgeving:

 • Medewerkers machineonderhoud zijn VCA-gediplomeerd.
 • Externe monteurs verplicht VCA-gediplomeerd. Naleving wordt gecontroleerd.
 • Alle bezoekers krijgen een korte, schriftelijke veiligheidsinstructie.
 • Uitgebreide veiligheidsinstructies voor nieuwe medewerkers.
 • In bezit van actuele certificaten waar nodig.
 • 14% medewerkers heeft BHV-opleiding.
 • DKG kent functie Veiligheidsfunctionaris.
 • Actuele RI&E.
 • Procedure om onveilige situaties te melden.